Algemene informatie

Waarom Stichting Cultuur Renkum-Arnhem?

Meerdere culturen bij elkaar brengen is waar iedereen in gemeente Renkum en Arnhem zich al jaren mee bezig houdt. Hiervoor worden meerdere activiteiten, evenementen en andere dagen voor georganiseerd. Maar wat is het resultaat tot zover? Wij als Stichting Cultuur Renkum Arnhem zien mogelijkheden om betere resultaten te behalen door meer samen te werken met meerdere partijen.
Wat wij vaker terug zien is dat er vaak wordt geprobeerd om meerdere culturen bij elkaar te brengen door deze verschillende culturen naar hen toe te roepen. Als SCRA willen wij naar deze culturen toe gaan om te laten zien dat wij weten dat zij er zijn en dat zij weten dat wij er zijn voor hen.

Een ander probleem binnen Renkum en Arnhem is dat er veel armoede is. SCRA zet zich dan ook in voor mensen die het financieel moeilijker hebben. We zullen ons dan ook bezig houden met meerdere activiteiten voor deze mensen.

Ook zien we terug dat de laaggeletterdheid hoog is. Alleen in Arnhem zijn er 13.000 laag geletterdheden. Wij zijn er ook voor deze mensen. SCRA zal zich bezig houden om hun te helpen met het invullen van formulieren en
hen leren hoe ze dit ook zelfstandig kunnen doen.

Tot slot willen wij de eenzaamheid binnen de gemeente Renkum en Arnhem aanpakken door actief activiteiten aan te bieden en mensen hierin te betrekken.

Klik hieronder voor de algemene informatie over: