Visie

Als stichting willen wij een lokaal impact hebben. Om dit te realiseren zullen we ons focussen op twee punten: een coƶperatie aangaan met andere stichtingen en de schaamte verminderen bij mensen die hulp nodig hebben. Een groot probleem wat we vaker terug zien bij mensen die hulp nodig hebben, is dat ze zich schamen om hulp te vragen. Wij zullen zelf deze mensen benaderen om ze te helpen.
Wij zien SCRA over vijf jaar als een stichting die voor gemeente Renkum en Arnhem een belangrijke partner is op het gebied van het samenbrengen en verbinden van verschillende mensen en culturen.